Провежда се първият  Национален семинар по литература и философия за средношколци, това поставя началото на традицията ежегодно да се провеждат Априлови дни на културата.