В гимназията започва издаването на периодичен литературно-философски сборник „Денница“ по инициатива на учители в НАГ, които са и негови редактори.