Гимназията се премества в ремонтираната историческа сграда.