Национална Априловска гимназия - Бюджет на училището