Национална Априловска гимназия - Класни ръководители

Класни ръководители

 •  

  Класен ръководител Паралелка Класна стая
  Владилена Катевска
  8 а клас
  207
  Мария Моровякова
  8 б клас  208
  Радка Костурска
  8 в клас  209
  Красимира Ангелова 8 г клас 210
  Ралица Пашова
  8 д клас 211
  Силвия Стоянова 9 а клас 109
  Милена Митева-Илиева 9 б клас 202
  Росица Димитрова 9 в клас 110
  Антоанета Манева 9 г клас 201
  Емилия Василева 9 д клас  111
  Анна Сапунджиева 10 а клас 112
  Анна Маринова 10 б клас  101
  Мариана Владимирова 10 в клас  113
  Снежанка Барболова 10 г клас 100
  Марияна Ангелова 10 д клас 104
  Нено Башев 11 а клас 21
  Милена Тодорова 11 б клас  22
  Илиян Недялков 11 в клас  12
  Паулина Мартинова 11 г клас  23
  Катерина Михайлова 11 д клас 24
  Стефка Костадинова 12 а клас 31
  Младен Александров 12 б клас 31А
  Рени Тодорова 12 в клас 13
  Иванка Димова 12 г клас  32А
  Росица Русева 12 д клас 32