Национална Априловска гимназия - Класни ръководители

Класни ръководители

 •  

  Класен ръководител Паралелка Класна стая
  Силвия Стоянова
  8 а клас
  207
  Милена Митева-Илиева
  8 б клас  208
  Росица Димитрова
  8 в клас  209
  Антоанета Манева 8 г клас 210
  Емилия Василева
  8 д клас 211
  Пенка Петрова 9 а клас 109
  Красимира Савчева 9 б клас 202
  Мариана Владимирова 9 в клас 110
  Силвия Тодорова 9 г клас 201
  Марияна Ангелова 9 д клас  111
  Нено Башев 10 а клас 112
  Милена Тодорова 10 б клас  101
  Илиян Недялков 10 в клас  113
  Паулина Мартинова 10 г клас 100
  Катерина Михайлова 10 д клас 104
  Стефка Костадинова 11 а клас 21
  Младен Александров 11 б клас  12
  Рени Тодорова 11 в клас  13
  Иванка Димова 11 г клас  23
  Росица Русева 11 д клас 24
  Владилена Катевска 12 а клас 22
  Анна Сапунджиева 12 б клас 31
  Красимира Ангелова 12 в клас 31А
  Ралица Пашова
  12 г клас  32А
  Радка Костурска
  12 д клас 32