Национална Априловска гимназия - Класни ръководители

Класни ръководители

 •  

  Класен ръководител Паралелка Класна стая
  Стефка Костадинова 8 а клас 207
  Младен Александров 8 б клас 208
  Рени Тодорова 8 в клас 209
  Иванка Димова 8 г клас 210
  Росица Русева 8 д клас 211
  Владилена Катевска
  9 а клас
  109
  Мария Моровякова
  9 б клас  202
  Радка Костурска
  9 в клас 110
  Красимира Ангелова 9 г клас 201
  Ралица Пашова
  9 д клас 111
  Силвия Стоянова 10 а клас 112
  Милена Митева-Илиева 10 б клас 101
  Росица Димитрова 10 в клас 113
  Антоанета Манева 10 г клас 100
  Емилия Василева 10 д клас  104
  Анна Сапунджиева 11 а клас 21
  Анна Маринова 11 б клас  22
  Мариана Владимирова 11 в клас  12
  Снежанка Барболова 11 г клас 24
  Марияна Ангелова 11 д клас 23
  Нено Башев 12 а клас 13
  Милена Тодорова 12 б клас 31
  Илиян Недялков 12 в клас  31А
  Паулина Мартинова 12 г клас  32А
  Катерина Михайлова 12 д клас 32