Национална Априловска гимназия - Обществена поръчка № 823689 от 10.01.2018г.