Национална Априловска гимназия - Габриела Христова

Габриела Христова

 • Габриела Христова - момичето, което залага на действието...и постига

  Визитка:

  • Габриела Христова – ученичка в 11 д клас
  • Постига: участие на националния кръг на олимпиадата по английски език 2020/2021 г.
  • Постига: участие на националния кръг на олимпиадата по испански език 2020/2021 г.
  • Постига: участие на националния кръг на олимпиадата по български език и литература


  Споделено:

  1. Като какъв човек се определяш...

  Целеустремен, борбен и всеотдаен човек съм. Приемам всяка отговорност присърце и давам всичко от себе си, за да постигна целите, които сама си поставям, или са ми поставени.

  2. Вярвам във фактите. Разчитам само на доказаното и потвърденото, без значение от ситуацията. Смятам, че позоваването на несигурни източници и съответно създаването на погрешни убеждения, играе негативна роля върху обществото и влияе противопоказно на правилното формиране на общественото мнение.

  3. Уча се от хората около мен. Чрез наблюдения върху поведението на тези, с които съжителствам, правя изводи относно  това кое е приемливо и кое не, кое се насърчава и кое се отхвърля от обществото, опитвам да преценя по какви критерии се правят тези оценки и кои от днешните изисквания на социума са разумни и съответно могат да ми служат като пътеводители.

  4. Обичам да работя с хора, които имат ясни  цели и са готови да положат неимоверни усилия в името на постигането им. Този тип хора, притежават осъзнати и систематизирани методи и алгоритъм на работа, към които аз се стремя. Те имат и невероятно благоприятно влияние върху мен, като ме подтикват да продължавам да се усъвършенствам.

  5. За теб Априловото школо е ...

  Априловото школо е възможност да разширя светогледа си и да порасна във всеки възможен смисъл – академичен, чрез огромния набор от знания, които добивам  и умея да прилагам, или индивидуален, чрез личните взаимодействия, които формират характера и волята, когато си част от  силната общност.

  6. Срещата с Учителя предизвиква известно притеснение, защото обикновено се свързва с нови предизвикателства, които могат да се окажат както лесно преодолими, така и затрудняващи. В този ред на мисли, срещата с Учителя предизвиква и доза въодушевление, защото открива нови хоризонти на знанието.

  7. Разкажи ни за пътя, който измина до днес...

  Както академичният, така и личностният ми път досега не са осеяни с непреодолими трудности и препятствия, дори бих казала, че пътят ми е  сравнително гладък до този момент и имам привилегията да мога да се съсредоточа над собственото си развитие вместо да бъда заета със странични занимания, които да отнемат от собствения ми напредък. Благодарна съм, че обстоятелствата досега винаги са ми позволявали да предприема правилните стъпки и че макар и понякога срещаща трудности, винаги съм намирала правилния път.

  8. Над какво се съсредоточаваш в момента...

  В момента, с риск да звуча клиширано, се съсредоточавам над себе си. Винаги съм търсила индивидуалното, а в последно време обръщам още повече внимание на собственото си развитие, тъй като имам склонността да разчитам на себе си. Стремя се да правя всичко по възможно най-добрия начин и поради това уменията, които развивам в себе си, трябва да бъдат надеждни  и сигурни .

  9. Къде те отвежда пътят ти? Кои са хоризонтите на мечтаното?

  Въпреки че се определям като целенасочена личност, няма ясна посока, в която ме отвежда пътят ми. Праволинейността невинаги е правилният избор, колкото и лесно да е да се следва една цел - смятам, че вземането на решение по кой път да поемеш, изисква задълбочени размисли и проучвания, за които на този етап не съм подготвена. Опитвам се да не се потапям в безцелно мечтане, а да гледам на възможностите по реалистичен и обозрим начин, за да съм сигурна, че всичко, което си поставя, е постижимо. Така  хоризонтите на мечтаното се променят в зависимост от границите на възможното.

  10. Назови литературните си пристрастия?

  Когато става въпрос за литература, определено ме привлича реализмът. Изключително интересно  е как всеки автор пречупва реалността през своите очи, без да трябва да прибягва  до фантастични употреби, за да постигне така желаното въздействие върху читателя. Поради това едно интригуващо реалистично произведение е много повече от един интригуващ, но фантастичен текст .