Национална Априловска гимназия - Последни звънци

Последни звънци

  • Последните звънци отекват по училищните коридори и подсказват за предстоящи летни преживявания. Краят на учебната година е наситен с палитра от емоции, които трудно биха могли да се обяснят или пресъздадат. Обобщаващата равносметка за изтеклата учебна година внася множество причини за гордост, примери за подражание и капчица носталгия по отминалото време.

    Най-младите и тепърва запознаващи се с традициите и практиките в Априловото школо, достойно и категорично заявиха пред широката общественост своите възможности, интереси и успехи в областта на литературата, историята и музиката.

    Участията на осмокласници в поредица тематични конкурси отличи Десислава Ангелова и Пламена Коларова – 8а клас, Андреана Манолова - 8б клас, Анелия Димитрова и Мая Минчева – 8 д клас с почетни награди и за пореден път затвърди мнението, че няма случайни избори в живота.

    Благодарим чистосърдечно за усърдието и любовта към просветата на всички възпитаници на Национална Априловска гимназия. Желаем здрави и пълноценно изживени летни моменти, очакваме с трепет и вълнение нови Априловци, които да станат част от нашата просветна мисия.