Национална Априловска гимназия - Стипендия на фондация "Радетел"

Стипендия на фондация "Радетел"

  • Стипендия на фондация „Радетел“

    На 30.06.2021 година бе връчена еднократна стипендия от 350 лева на ученичката Любомира Димитрова Ангелова от 11б клас.

    Стипендията е учредена от г-жа Елена Сербинова, създател на фонданцията и наследник на Иван Рашеев, душеприказчик /изпълнител/ на завещанието на благодетеля Васил Априлов.

    Любомира е отлична ученичка. Нейните разностранни интереси са в областта на науката, изкуството и философията. Тя е всеотдаен участник и изпълнител в множество събития и ритуали, свързани с каузата на Априловото училище.