Национална Априловска гимназия - Осигуряване на съвременна образователна среда

Осигуряване на съвременна образователна среда

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА  СРЕДА“

  Модул „Културните институции като образователна среда“

  Културните институции успешно изпълняват ролята на образователни центрове, които в партньорство с училищата, подпомагат и допълват учебния процес, обхващат различни ключови компетентности на учениците, като осигуряват по-широк мироглед и увеличават тяхната обща култура. Настоящият проект „Изкуства и памет” е акт на поемане на отговорен ангажимент на екипа на Националната Априловска гимназия към очакванията на нейните възпитаници и техните родители за осигуряване на съвременна образователна среда. Проектът предвижда  изработване и прилагане на иновативни културни, възпитателни и образователни модели, осигуряващи пълноценно развитие на младия човек. Проектът цели изграждането на ефективно и устойчиво партньорство на гимназията с три  ключови институции в града, в полза на образователния процес.

  Драматичен театър „Рачо Стоянов”

  Музей „Дом на хумора и сатирата”

  Национален музей на образованието


  Учебни часове ще бъдат реализирани като: наблюдения върху работата на музейни и театрални  специалисти; интервюта с театрали; беседи; изследователска дейност; интерактивни открити уроци; видеосъдържание, съвместно от ученици от Национална Априловска гимназия, техните преподаватели и специалисти от културните институции. Уроците ще бъдат с потенциал за надграждане и развитие във времето в съвместни образователни програми. Ще бъдат организирани посещения на изложби и спектакли. В тематичния цикъл на проекта ”Изкуства и памет” са включени дейности, свързани с учебното съдържание по история и цивилизации, литература и изкуство.