Национална Априловска гимназия - Конкурси, олимпиади и състезания