Честит 24 май!

Автор на изображението е Надежда Събева от 10 г клас

„24 май е като буковото клонче, с което се кичи годината. Шумно, звънливо, пъстро – много детско и любопитно. Възрастните отново са деца на този ден. Сякаш всички сме смалени до размерите на листата и сякаш сме по-малки от буквите. Ако така се усещаме, значи е празник!
Честит да е той първо на учителя – у него е грижата за тях. Той ги пренася внимателно и учи как да им служим и как те да ни служат.
Честит да е празникът на ученика – у него е съдбата им. Той е длъжен да ги пази чисти, за да облича в тях спретнати мисли.
Честит и вечен да е пътят на знанието и книжнината за него, защото само той държи будни умовете ни!“
Елвира Христова, директор на Националната Априловска гимназия