Училищна стратегия

Нашата визия за 2020-2024

Националната Априловска гимназия е наследник на Първото светско новобългарско училище, затова във визията й е залегнало като неотменимо условие спазването на волята на нейния създател. Това е достатъчно основание да се отстоява националната значимост на училището, независимо от променящите се нормативни разпоредби в съвременната образователна среда. Те, от своя страна обаче, указват пътя и механизмите, чрез които да се създават, прилагат и развиват иновативни и ефективни за модерната визия на училището допълващи стратегии. По този начин ще се изпълни със съдържание превърналият се в клише  лозунг – съчетаване на традиция и модерност”

 

Панорамата на съвременното гимназиално образование в България потвърждава, че днес НАГ е в конкурентната среда на развиващи се и иновативни профилирани и професионални гимназии. Това очертава ангажиментът на цялата училищна общност да участва и сама да инициира проекти, свързани със …