Стипендии

Информация за кандидатстване за стипендия – 2 срок на учебната 2023/24 година

Краен срок за подаване на документите  –  23.02.2024 г.

Учебна 2023/2024 година

Учебна 2022/2023 година

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас

Учебна 2021/2022 година

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас

Учебна 2020/2021 година

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас

Учебна 2019/2020 година

8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас

Класни ръководители

по класове

стая 207

Галя Колева

стая 208

Паулина Мартинова

стая 209

Гергана Блажева

стая 210

Иво Тепавски

стая 211

Катерина Михайлова

стая 109

Стефка Костадинова

стая 202

Младен Александров

стая 110

Рени Тодорова

стая 201

Иванка Димова

стая 111

Росица Русева

10А

стая 112

Владилена Катевска

10Б

стая 101

Мария Моровякова

10В

стая 113

Радка Костурска

10Г

стая 100

Красимира Ангелова

10Д

стая 104

Ралица Пашова

11А

стая 21

Силвия Стоянова

11Б

стая 22

Милена Митева

11В

стая 13

Росица Димитрова

11Г

стая 23

Антоанета Манева

11Д

стая 24

Емилия Антонова

12А

стая 31

Анна Сапунджиева

12Б

стая 31А

Милена Тодорова

12В

стая 12

Мариана Владимирова

12Г

стая 32А

Снежанка Барболова

12Д

стая 32

Марияна Ангелова

Здравно осигуряване

Всички ученици, навършили 18 години и тези, които ще навършат тази възраст до 31.01.2024г., ЗАДЪЛЖИТЕЛНО подават декларации за здравно осигуряване в счетоводството на НАГ.

Учениците, които получават пенсии, трудови възнаграждения или възнаграждения за работа без трудово правоотношение и доходи като самоосигуряващи се лица, декларират това обстоятелство. Неполучаващите пенсии и възнаграждения също подават декларации, в които вписват, че не получават доходи.

При промяна на обстоятелствата през периода до 31.01.2024г. се подава нова декларация в месеца, през който е направена промяната.

Срокът за подаване на декларациите е 10.10.2023г.

Декларациите се попълват и подписват лично от декларатора.

Учениците, които не подадат декларация в определените срокове, няма да бъдат здравно осигурени !!!

Декларация - здравно осигуряване

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Линк към видеоматериал

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

Какво трябва да направите?

👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

👉 Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска? Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?

👉 в офис на приходната агенция

👉 по пощата с обратна разписка

👉 през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

 

За приетите в университет в чужбина.

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.

Повече прочетете тук:

👉 Абитуриенти – здравни осигуровки

👉 Попълване и подаване на Декларация образец 7 и образец на формуляра

👉 Справка за дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях

👉 Проверка на здравноосигурителния статус