Библиотека

Училищната библиотека при НАГ е с фонд от деветнадесет хиляди библиотечни единици, в това число:

  • специализирана литература – около една трета от общия брой,
  • художествена литература – близо половината от фонда и
  • учебно-помощна литература – над две хиляди и петстотин единици.

Сред най-популярните колекции е тази от художествена литература на английски и немски език, наброяваща над шестстотин заглавия.

Библиотеката  разполага с пет работни места, с достъп до интернет.

Читателите през последната година са около половината от общия брой учители и ученици в гимназията.

Станете част от тази общност. Ако се колебаете и не знаете точно какво търсите, но знаете, че четящите хора успяват в начинанията си, заповядайте, за да откриете съкровището! То е на една крачка от вас.

Дарителството и до днес е един от начините за обогатяването на фонда. Само през последните години тук постъпват част от личните библиотеки на двама от директорите на училището: Г-жа Донка Дичева, предоставила за ползване 168 тома научна и художествена литература, както и завещаните от Петрана Колева и съпругът, литературния критик Петко Тотев над три хиляди книги.

По повод 189 години Априлово училище в училищната библиотека постъпиха нови книги от Г-н Петко Златев – един от основните й дарители през последните десетилетия.

Кой е Петко Златев?

Априловец – възпитаник на Априловската гимназия, по-късно и преподавател по български език и литература (80-те и 90-те години на ХХ век), един от съставителите на националния й статут и един от първите създателите на хуманитарния сборник Денница.

Сред новите тридесет и пет книги, дарени от него, има заглавия на съвременни български автори – Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев, Виктор Пасков, Йордан Радичков, произведения на класици – Шекспир, Достоевски, Жан-Пол Сартр, както и разкази на Хуан Валера на испански език.

Докоснете се до магията на четенето за удоволствие – бъдете откриватели на съкровището!

Library