Хуманитарен сборник „Денница”

Dennica_18

Денница – брой 18, 2021

Новият юбилеен осемнадесети брой на сборника се посвещава на Благодетелите, на създателите и пазителите на хуманитарното познание – на Васил Априлов –  Първостроителя, на Петранка Колева и Петко Тотев, които, като истински ангели пазители, дариха и благословиха сборника.
Идеята на това издание проследява пътя на Героя, пътуващ Отвъд границите и събиращ Даровете на мъдростта, през неговите лица на Пътуващия, Ментора, Вестителя, Пазача на портата, Променящия формата, Сянката – това са рубриките, които очертават един митологичен и в същото време съвременен сюжет.

Dennica17

Денница – брой 17, 2016

Редакторите, авторите и съставителите на книга 17 на хуманитарния сборник „Денница” споделят със своите читатели почитта си към 180-тата годишнина на основаното от Васил Априлов Габровско училище, чийто приемник е Националната Априловска гимназия.
Думите и идеите са съвършеният и възможният мост между миналото и бъдещето. Затова се посветихме на усилието да построим реалност от слово и изображения, чрез които да заслужим поданството си в държавата на духа.

History01

Денница 1841

Публикувана първо като брошура през 1841г., а по-късно и допълнена през 1842г., „Денница“- та е олицетворение на жадния за нов път български дух и на стремежа към новобългарското образование. Резултат от дългите наблюдения и проучвания на Априлов. „Денница на новобългарското образование“ е писана на руски език и съдържа 168 страници, включва възвание за борбата срещу враговете на българщината, за общонародна просвета и образование и за утвърждаването на живата народна реч като основа на българския книжовен език.

Други издания

elisa-calvet-b-S3nUOqDmUvc-unsplash-min

Габровското училище през вековете

В основата на всяко духовно начинание стоят човешката идея и личностите, които се обричат да ѝ служат. Запознайте се с делото на прозорливите образовани българи, които с чисти помисли са изградили от училището образователен храм.
Съставители: Анелия Пенева и Велина Парахулева, преподаватели в НАГ

mishaal-zahed-h4x-Tksufvw-unsplash-min

Воля и време

Приемаме, че има събития, случили се по Божията воля за подредба на света. Когато става дума за Априловото училище, по-точно е да кажем, че човешката воля е подредила света, а прeз януари 1835 г., сам сътвореният е станал творец. В този смисъл починът и волята да създадеш първото училище представляват чудо извън времето.
Съставителите: Красимира Ангелова, преподавател в НАГ и екип от ученици