Екипът от педагогически специалисти на гимназията е отличим с квалификацията и опита си в приобщаване и обучаване. Залегналите в етичния кодекс на Априловата общност принципи на компетентност, ефективност, креативност и лоялност, са определящи за доверието в образователния процес. Така постигаме и надграждаме.

Ръководство

Елвира Христова

Директор

[email protected]

Вера Димова

Заместник-директор учебна дейност

[email protected]

Стела Тотева

Заместник-директор АСД

[email protected]

Преподавателски екип

Снежана Рачевиц

Елвира Христова

Владилена Катевска

Анна Сапунджиева

Стефка Костадинова

Паулина Мартинова

Деница Парахулева

Галя Колева

Катерина Михайлова

Рени Тодорова

Анна Маринова

Емилия Антонова

Силвия Тодорова

Росица Русева

Иванка Димова

Ралица Пашова

Християна Димитрова

Цветелина Терзиева

Мария Моровякова

Милена Митева

Красимира Савчева

Милена Тодорова

Людмила Волф

Гергана Савчева

Иво Тепавски

Маазат Чаринова

Марияна Ангелова

Ана Исабел Карденас

Веселин Горанов

Гергана Блажева

Нено Башев

Антоанета Манева

Радка Костурска

Мариана Владимирова

Вера Димова

Анелия Михайлова

Росица Димитрова

Анелия Михайлова

Анелия Пенева

Красимира Ангелова

Силвия Стоянова

Илиян Недялков

Росица Георгиева

Снежанка Барболова

Росица Георгиева

Людмила Волф

Красинела Георгиева

Мариана Екимова

Администрация