Екипът от педагогически специалисти на гимназията е отличим с квалификацията и опита си в приобщаване и обучаване. Залегналите в етичния кодекс на Априловата общност принципи на компетентност, ефективност, креативност и лоялност, са определящи за доверието в образователния процес. Така постигаме и надграждаме.

Ръководство

Елвира Христова

Директор

[email protected]

Вера Димова

Заместник-директор учебна дейност

[email protected]

Стела Тотева

Заместник-директор АСД

[email protected]

Преподавателски екип

Снежана Рачевиц

Елвира Христова

Владилена Катевска

Анна Сапунджиева

Стефка Костадинова

Паулина Мартинова

Деница Парахулева

Галя Колева

Катерина Михайлова

Рени Тодорова

Петър Анчев

Емилия Антонова

Силвия Тодорова

Росица Русева

Иванка Димова

Ралица Пашова

Християна Димитрова

Цветелина Терзиева

Иво Тепавски

Мария Моровякова

Милена Митева

Красимира Савчева

Милена Тодорова

Людмила Волф

Гергана Савчева

Иво Тепавски

Маазат Чаринова

Марияна Ангелова

Веселин Горанов

Гергана Блажева

Нено Башев

Ренета Денева

Стела Бояджиева

Ива Денизова

Лектор по журналистика и по основи на визуалните комуникации
[email protected]

Петя Илиева

Лектор по историческа география и историческо наследство
[email protected]

Кристиян Любенов

Лектор по право
[email protected]

Антоанета Манева

Радка Костурска

Мариана Владимирова

Вера Димова

Анелия Михайлова

Росица Димитрова

Анелия Михайлова

Анелия Пенева

Вера Димова

Красимира Ангелова

Силвия Стоянова

Илиян Недялков

Росица Георгиева

Снежанка Барболова

Росица Георгиева

Людмила Волф

Красинела Георгиева

Мариана Екимова

Велина Кръстинкова