Денница - брой 18, 2021

Новият юбилеен осемнадесети брой на сборника излезе в трудната 2021 г. и  се посвещава на Благодетелите, на създателите и пазителите на хуманитарното познание – на Васил Априлов –  Първостроителя, на Петранка Колева и Петко Тотев, които, като истински ангели пазители, дариха и благословиха сборника, на всички, които през далечната 1991 г. въплътиха Априловата „Денница“ в новата реалност – учителите  будители – Димитър Карапенев, Донка Дичева, Тодорка Бинева, Петко Златев, Цветан Ракьовски, Цветина Рачева, Снежана Рачевиц, Мария Димиева,   Борислав Гълъбов, Боянка Герова, Ваня Кънева, Пенка Миланова, Митка Георгиева, Снежана Стефанова… ; на съвременните създатели – учителите и учениците на Националната Априловска гимназия, на спомоществователите – Училищното настоятелство при НАГ и неговия председател – Евгения Попова, на Обществения дарителски фонд и Ралица Манолова, на авторите на корицата и оформлението Петя Савчева от випуск 2002 г. и Александър Бинчев – графичен дизайн. На всички, които с ум, воля и усърдие следват завета на Априлов „Трябва веднъж да стане начало“,… „Аз ще счета себе си за най-щастлив сред человеците , ако като първи, дето дигнах гласът си за тяхна полза, според силата си и способът си, стана причина на грядущите времена на благосъстоянието им“.

Идеята на това издание на сборника проследява пътя на Героя, пътуващ Отвъд границите и събиращ Даровете на мъдростта, през неговите лица на Пътуващия, Ментора, Вестителя, Пазача на портата, Променящия формата, Сянката –  това са рубриките, които очертават един митологичен и в същото време съвременен сюжет – за пътуването като цел, посока, но и сбенамиране, себеосъществяване. Участниците в това пътуване са изкушени от знанието, опита и мъдростта, настоящи ученици и випускници, преподаватели, доценти, журналисти, лекари, поети. Цял един свят на търсещия Ум, който се вълнува, споделя, открива и се завръща там,  където е усетил първата тръпка на творческия импулс.

Така в малкия ни човешки свят доброто дело, умножено, продължено и съхранено, може би ще ни опази от превратностите на времето, ще ни връща вярата, че всеки жест, че всяка първа стъпка поставят началото, което променя света.

Съвременната „Денница” е продължител на традициите, заложени от Васил Априлов в неговата „Денница на новобългарското образование”. Сборникът възниква в резултат на хуманитарното обучение в НАГ, което в 90-те години се превръща в основна кауза на гимназията. Пръвата „нова” „Денница” е създадена от учителите и учениците на първите хуманитарни випуски през 1991 г., и включваща текстове на възпитаници на Априлов и на техните ментори – учителите, като тя се превръща в реалност в следствие на повишения интерес на учениците към литературните, философски и исторически текстове, които надхвърлят учебната програма и в следствие на повишената мотивация на учителите да удовлетворят тази потребност на учениците да популяризират създаденото от тях.