Денница 1841

Епохалният труд на Васил Априлов „Денница на новобългарското образование“ е ценен и значим принос за тласъка и развитието на новобългарското образование.

Публикувана е първо като брошура през 1841г. а по-късно през 1842г. е издадено и допълнението „Допълнение к книге Денница новобългарскаго образования“. В страниците на „Денница“-та Априлов представя своите възгледи за независимо българско образование, за откъсване от културното влиянието на елинизма и приобщаване чрез просветното дело на българския народ към руската, славянска и европейска културна среда.