Национален ученически конкурс

NAG-logo-brown

ОРГАНИЗИРАТ

Пети ученически конкурс

„История, патрони и дарители на моето училище “

Тема: „Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат извеждани на сцената, тяхната участ е забравата“

Васил Априлов

Конкурсът се посвещава на 188 години от създаването

на Първото новобългарско взаимно светско училище

Петото издание на конкурса се организира с международно участие

Целта на конкурса е учениците да покажат своите познания за възникването и развитието на тяхното училището, за неговите вдъхновители, организатори и благодетели; да тълкуват и оценяват събитията и да предлагат свои гледни точки по поставените теми; да обвързват случващите се в българските земи процеси с духовните промени в Европа; да развиват творческо мислене в дух на родолюбие и гражданско отношение към историята.

Регламентът за участие може да прочетете тук.

Формуляр за участие може да изтеглите тук.

Срок за представяне на разработките: 01.03.2023 г. – 10.04.2023 г. на e-mail [email protected]