Отворени врати – професии на бъдещето

Професионалното образование и ориентиране не е нова територия за Априловската гимназия, защото в годините назад поколения априловци са изучавали професии и са получавали знания в различни области на практическите науки. През 2019 година и тази традиция бе възстановена, и в гимназията отново има професионално ориентирани паралелки: специалност “Маркетингови проучвания”, професия “Сътрудник в маркетинговите проучвания” и специалност “Бизнес адимнистарция”, професия “Офис мениджър”

В края на март учениците от паралелката “Бизнес администрация” – 10 в и 11 в кл., с ръководител Ренета Денева, получиха покана да посетят представителството на фирма Hitachi Energy/ Хитачи Енерджи България, световен технологичен лидер в развитието на идеята за устойчиво енергийно бъдеще, за да се запознаят с производствения процес и със стажантските програми на фирмата.

Служителите на фирмата обясниха на учениците как на практика да се подготвят за интервю за работа, как да подготват CV и мотивационно писмо. Посетени бяха двете нива на администрацията – компютърните специалисти, инженери, деловодство, счетоводство, човешки ресурси, ръководство. Част от учениците влязоха и в производствените цехове. Възпитателно и дисциплиниращо им подействаха и правилата за безопасност на труда, предпазното облекло и инструкциите. Учениците споделиха впечатленията и удовлетворението си, както и мотивацията си да бъдат част от така сработен екип. Подобни срещи могат да повлияят сериозно на бъдещата кариерна ориентация на учениците и да стимулират желанието им да усвояват професии на бъдещето и да се изправят пред предизвикателства.