Развиване на организационни умения

На 15.03.2024 г. се проведе обучение за представителите в Ученическия съвет на тема „Развиване на организационни умения“. За три часа участниците имаха възможност да се запознаят с етапите при организацията на събития, конкурси, чествания, базари или концерти. Учениците се представиха един на друг като споделиха какво харесват, какво обичат да правят, характерни за тях неща, силни черти или умения, които смятат, че притежават. Сформираха се четири екипа, които работиха активно по организирането на четири различни събития. Получиха информационни материали и стъпки, които да следват при изпълнението на поставените задачи.

В края на обучението всеки екип представи резултатите от своята творческа работа. Времето мина неусетно с много смях, креативност, упорита и концентрирана активност, мотивираност и ентусиазъм. Учениците си тръгнаха обнадеждени, с нови знания и осъзнатост, и с желание да прилагат наученото.

„Обучението ме изпълни с щастие, защото открих амбициозни и целеустремени хора, също като мен. Радвам се, че в екипа ни има толкова ценни кадри и хора, на които може да се разчита.

Ние в УС целим именно това – да приобщим към нас успешни ученици, желаещи да дадат от своя ентусиазъм и бодра енергия в името на всеобщото благо – да се превърне училището ни в една по-приятна, по-светла и спокойна, но в същото време интригуваща и забавна среда за развитие на млади умове.

Намерих приятели в лицата на хората от отбора ми, радвам се, че са толкова сериозни и отдадени на отговорностите си. Всеки се включи с интересни и креативни идеи, успяхме да оттренираме уменията си за работа в екип и накрая, но не на последно място, да реализираме едни на пръв поглед недостижими проекти.“ – София Цонкова, 10а клас – Председател на Ученическия съвет