начало на вътрешноучилищната игра „Шифърът на Априлов“.