Гимназията става държавна и свързана с Музея на образованието, под името Национална Априловска гимназия с Музей на образованието (НАГМО).