Васил Априлов съставя своето завещание. Оставя  на училището цялото си състояние, възлизащо на огромен капитал от 60 000 рубли.