Открито е девическо училище, в което също се преподава по взаимоучителния метод.