Под ръководството на Бурмов се провежда  първото публично изпитване и се налага традицията за годишен изпит в края на всяка учебна година. 

1870 г. Започва утвърждаването и издигането и на класното девическото училище с главна учителка става Анастасия Тошева.