Завърналите се руски възпитаници Райчо Каролев, Иван Гюзелев и Петър Генчев разширяват учебните програми и превръщат училището в Първата пълна седмокласна гимназия в българските земи под името „Главно мъжко класно училище”, а девическото става петокласно.