След 21 г. строителство, тържествено е открито  новото училищно  здание. Там се нанася Главното мъжко училище – гимназия.