Гимназиалната сграда е пригодена за военна болница с 200 легла за руски бойци, а учебните занятия са преустановени до края на войната.