По инициатива на директора на гимназията Райчо Каролев е открит Първият училищен музей. Училищната музейна сбирка от старини поставя началото на градския музей.