Гимназията става смесена под  името „Народна смесена Априловска гимназия”. До 1950 г. обучението се води о т 1- ви до 8 клас.