Гимназията получава статут на  Пълно единно народно училище „Васил Априлов”, с развити степени на предучилищно образование и с ученици от детска градина до 11-ти клас.