Тържествено откриване на новата учебна сграда на гимназията кв. Радичевец.