За учебната година е обявен прием в четири профила: Български език и литература, риторика, журналистика; История, археология, етнография; Философия, социология, право; Култура, изкуствознание, естетика.