Училището става асоцииран член на ЮНЕСКО, а от 2001 г. е член на световната неправителствена организация на лидерите на средно образование „Global connections” със седалище в Ню Йорк.