Общинският съвет на гр. Габрово взема решение гимназията да се върне в историческата си сграда в центъра на града, като се запази и Музеят на образованието