Прием на първите паралелки с чуждоезиков профил – английски, немски и френски език.