Прием на ученици слез завършен трети клас с интензивно изучаване на френски и английски език, по експерименталната система „ Пикси – философия за деца”