Прием в  чуждоезиковия профил „ Новогръцки език, с билингвално обучение по антична култура и икономическо развитие на Балканите, който през 2011 г. е преобразуван в профил „Английски език с втори чужд – гръцки“.