Във връзка с 175-та годишнина на училището, с дарителска помощ, 13 учебни зали с ритуално кръщение се сдобиват с имена на будители, свързани с историята на училището.