За сериозния си принос към българското духовно възраждане и за изграждане и утвърждаване на националната образователна традиция училището е удостоено с почетния знак на президента на Република България.