От учебната 2015/2016 г. учениците от профил „немски език“  полагат изпит за  DSD1 сертификат за професионална реализацшия в чужбина, издаван от   централната учебна служба за чужбина на Германия (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – ZfA).