IMG_0941-min

Ние, в клас Чужди езици - Английски и испански

В задължителните учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

 Английски и испански език, за да опознаем чужди светове

 История, Философия и Информационни технологии, за да боравим с термините и понятията на науките в езика

 Английска литература, за да открием красотата на думите в поезия и проза

 

В избираемите учебни часове

СЪЗДАВАМЕ

 Стратегии за успешно справяне с изпитни модели като IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE

 Риторика и ораторски умения на чужд език

 Критическо мислене и усет към естетичното в литературата

 Изкуството за интерпретиране и създаване на текстове

 Общуването с гост-учители от САЩ по програма на “Fulbright”

 

ДЕЙСТВАМЕ

Театрални представления и поетични спектакли на чужд език

Турнири по речи и дебати на английски език BEST

Обменни програми за обучение във Великобритания и САЩ – YES и ASSIST

Състезания, олимпиади и конкурси: Pearson-Longman, Национално многоезично състезание; Ораторско четене; НУК „Куба – далечна и близка“; „Трансформации“ (превод на поезия и проза)

 

ЗАЕДНО

Пътуваме и срещаме света

Обменяме идеи и впечатления

Забавляваме се и творим

Учим и израстваме

Интересно

Учебна зала „102“

Работно време на училищната комисия по приемане на учениците в VIII клас

Училищната комисия по приемане на учениците в VIII клас ще работи с работно време от 8:00ч. до 18:00ч.

Äåí íà ó÷åíè÷åñêîòîñàìîóïðàâëåíèå - 1

Ден на ученическото самоуправление

На 24 юни работният Ден на ученическото самоуправление за някои ученици започна още в 06.50 ч.

DSC_0338

Дипломиране 2024

На 21.06.2024 г. от 11.00.ч. в Актовата зала на Националната Априловска гимназия се проведе Годишният акт за дипломиране на Випуск 2024 г.

road-2024

Криле, мечти и посоки за випуск 2024

Интервю с випуск 2024 г.

movie

Наш филм, отличен на „Философски филмов фестивал“ 2024

На второто издание на фестивала „Философия филм фест“ 2024, съпътстващ Националната олимпиада по философия, участие взеха шест късометражни филма на наши възпитаници. Отличен като първи от националната комисия и Българското философско общество е 5-минутният филм „НАПРАВЛЕНИЕ ЛЮБОВ“.

Äåí íà ó÷åíè÷åñêîòîñàìîóïðàâëåíèå - 1

Ден на ученическото самоуправление

Ученическият съвет към НАГ пое инициативата да възстанови Денят на ученическото самоуправление. Участниците ще бъдат подкрепени от ментор, ще имат шанс да организират учебен процес, да се запознаят с управленски решения, да се запознаят с училищната администрация, да консултират, да се информират какви са длъжностните характеристики на всеки, работещ в НАГ.

Обратно

към „Нашите класове“

„Казвам се Виктория Гергова, възпитаник съм на Националната Априловска гимназия. Когато кандидатствах след седми клас, много от съучениците ми не знаеха защо и какво избират, което е напълно нормално. Аз самата също не знаех, но сърцето ми казваше, че НАГ е моето място. Мисля, че в такива моменти човек трябва да вярва най-много на вътрешното си усещане. Моето се прояви още в пети клас, когато си избрах да уча в паралелка английски с испански и за мое голямо щастие, три години по-късно се озовах между двадесет и шестте класирали се.
Много често съм чувала, че няма значение какъв учител срещаш, ако ученето не ти ,,приляга” и не се справяш. Това, което съм видяла, ми показва точно обратното. Всеки ден пред нас застават изключителни, ерудирани хора, които освен по предмета си, знаят много и за живота. Споделените от тях знания и опит, научих, вечно ще помня съветите и любовта, с които са ми дадени.“
– Виктория Гергова, випуск 2022