И открай света да дойдат, нека се учат…

Националната Априловска гимназия е център на паметта за традициите на българското образование. Наследник е на Първото светско училище от 1835 г. Но тя преди всичко е и една млада по дух образователна среда, в която се възпитава моралът на новото време. Тук се учим на инициативност, интелигентност в критиката, доверие, любознателност и отзивчивост. Националният статут на гимназията винаги се е поддържал от завещаното в нея: „Школата е обща – и открай света да дойдат, нека се учат…“ /Васил Априлов/. И понеже е училище с предание, учителите в него са сърцати и грижовни, а учениците познават вкуса на чувството за общност. 

Априловци са хора на дълга и усърдието. В това ги възпитава училището, което е едновременно дом и път. В дома на дълга, усърдието и стремежа към знание се израства така, че пътищата стават видими – избират се с увереност. Нашите випускници – утвърдени специалисти в правото, чуждоезиковото образование, културата и изкуствата,  книгоиздаването, медицината, икономиката, политиката, продължават да се завръщат като учители и вдъхновители. Така приемствеността се е превърнала в емблема, която впечатлява и заразява с ентусиазма си. 

Почти двувековно, Априловото школо днес расте с авторитета на създателите си и с мотивираността на учители и ученици, които в доверие и труд познават, градят и оставят дири.

Елвира Христова

директор на НАГ