Make КАРНАВАЛ, not war

Мотото на тазгодишното карнавално шествие ни призова да се облечем цветно, да мислим цветно, да раздаваме щедро усмивки и ведро настроение, да бъдем заедно в радостта от живота и да празнуваме пъстротата на света. 

Ученици от Националната Априловска гимназия пресъздадоха картина, в която любовта, мира, свободата, радостта, безгрижието бяха освободени от „затвора“ на сивотата, ограниченията и алчността. Бели гълъби „разкъсаха“ кордона на войниците, символизиращи желанието на човеците за власт и контрол, и освободиха „цветните хора“, които носеха послания за обич, заедност, мир и свобода. 

Картината бе водена от символа на Габрово, столицата на хумора и сатирата – черна котка с отрязана опашка.

Под музикалния съпровод на “Let The Sunshine In” участниците в карнавала отвориха сърцата си, пуснаха светлината в тях и щедро раздадоха на публиката послания за доброта, надежда и любов!