7E1638F5-7D98-4DC8-A3D1-F4EC04E6FF60-min

Ние, от специалност „Бизнес администрация“

Професия „Офис мениджър“

В задължителните учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Английски и руски език, за да се свързваме с другите

  Предприемачество, за да организираме, управляваме и развиваме начинания

  Икономика, за да се научим да ръководим времето, ресурсите и финансите си

 

В избираемите учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Делова кореспонденция, за да съставяме, оформяме и форматираме документи на български и английски език

  Деловодство, за да класифицираме, обработваме, съхраняваме и архивираме документи и да боравим с електронен подпис и информационни системи за архивиране; за да се реализираме в държавни, общински или частни институции

  Мениджмънт, за да се запознаем с различни стилове на управление, да се научим да формулираме цели и да изготвяме планове

  Компютърен машинопис и текстообработка, за да усвоим умения и сръчности, които да приложим по всички дисциплини и да разширим общата си култура

 

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В УЧИЛИЩНИТЕ ИЗЯВИ, КАТО

Организираме мероприятия и прояви

Съдействаме при подготовка на печатни материали

Подпомагаме изработването на рекламни материали

Интересно

КАРНАВАЛ ’23 – картина на НАГ “ВЕКОВЕН РЕМОНТ”

КАРНАВАЛ '23 - картина на НАГ „ВЕКОВЕН РЕМОНТ“ Покрай НАГ с внимание мини, от падащи предмети се пази,…

Изпращане 2023

Изпращане на випуск 2023

Честит 24 май!

24 май е като буковото клонче, с което се кичи годината. Шумно, звънливо, пъстро – много детско и любопитно. Възрастните отново са деца на този ден. Сякаш всички сме смалени до размерите на листата и сякаш сме по-малки от буквите. Ако така се усещаме, значи е празник!

Обратно

към страница „Нашите класове“

„Моето име е Христиан Атанасов – горд априловец от профил „Обществени науки“, випуск 2021 година. Националната Априловска гимназия е мястото, където учат самоосъзнатите, целеустремените и борбените. Във времето тя доказва, че е призвана да създава интелигенцията на България, хората с мисия и визия да управляват.
Гимназията дава възможност на всеки ученик, който има желанието и мотивацията, да се развива и надгражда. 
Един ученик е невъзможно да бъде успешен без учителя, който ще му покаже вярната посока. Учителите са хората, които не само преподават уроци, но и ни казват къде грешим и как да направим така, че да бъдем по-добрата версия на себе си. 
Продължавам образованието си в Юридическия факултет на Софийския университет. Убеден съм, ние, младите, трябва да извършим промените във всички сфери на властта, за да живеем достойно, защото сме българи. Времето е наше и трябва да градим.“
– Христиан Атанасов, випуск 2021