7E1638F5-7D98-4DC8-A3D1-F4EC04E6FF60-min

Ние, от специалност „Бизнес администрация“

Професия „Офис мениджър“

В задължителните учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Английски и руски език, за да се свързваме с другите

  Предприемачество, за да организираме, управляваме и развиваме начинания

  Икономика, за да се научим да ръководим времето, ресурсите и финансите си

 

В избираемите учебни часове

ИЗУЧАВАМЕ

  Делова кореспонденция, за да съставяме, оформяме и форматираме документи на български и английски език

  Деловодство, за да класифицираме, обработваме, съхраняваме и архивираме документи и да боравим с електронен подпис и информационни системи за архивиране; за да се реализираме в държавни, общински или частни институции

  Мениджмънт, за да се запознаем с различни стилове на управление, да се научим да формулираме цели и да изготвяме планове

  Компютърен машинопис и текстообработка, за да усвоим умения и сръчности, които да приложим по всички дисциплини и да разширим общата си култура

 

ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ В УЧИЛИЩНИТЕ ИЗЯВИ, КАТО

Организираме мероприятия и прояви

Съдействаме при подготовка на печатни материали

Подпомагаме изработването на рекламни материали

Интересно

Отворени врати за седмокласниците и техните родители

Национална Априловска гимназия отваря вратите си за любознателните и търсещите перспективи. Заповядайте!

Съвременници

Абитуриентите на Националната Априловска гимназия представят…

„Нашата планета, нашето здраве“

Световният ден на здравето се отбелязва всяка година на 7 април – датата, на която през 1948 г. е създадена Световната здравна организация (СЗО). В нашата гимназия избрахме да отбележим този ден символично – чрез създаване на плакати, свързани с консумацията на захар в разпространени сред учениците вредни напитки и чрез хоро, което да сплоти, раздвижи и ободри ученици и учители.

Обратно

към „Нашите класове“

„Изборът на училище, в което да продължиш средното си образование, е важен за всеки млад човек. Този избор може да се сравни със започването на следваща глава от книга, той обещава  нови герои, приключения, поуки и успехи. Бихме искали  да Ви споделим защо да изберете Националната Априловска гимназия и специалността „Бизнес администрация“, профил „Офис мениджър“.

Очаква Ви вдъхновяваща среща със знания и полезни умения. Ние, първите завършващи тази специалност, Ви уверяваме, че ще се потопите в дълбините на бизнеса и ще научите  причините, които задвижват икономически процеси,  коментирани в социалните медии.  Пред Вас ще се разкрият световете на икономиката, мениджмънта, маркетинга, счетоводството и финансите.  Придобитите теоретични знания ще може да прилагате в реални ситуации. Уверени сме, че ще можете да работите  в екип и да анализирате казуси, да си сътрудничите при решаване на проблеми – ще изградите „меките умения“, задължителни  за успешна кариера в бизнеса.

Програмата, по която ще се обучавате, предоставя възможности за стажове/ практики в 10, 11 и 12 клас.

Когато прекрачихме прага на школото, никой от нас не знаеше какво предстои, но пет години по-късно сме благодарни на гимназията и на учителите си. Ние вече знаем и можем!

Пожелаваме Ви незабравими моменти в изкачването по стълбата на успеха.“

12 в клас, випуск 2024г.