Работно време на училищната комисия по приемане на учениците в VIII клас

Училищната комисия по приемане на учениците в VIII клас ще работи с работно време от 8:00ч. до 18:00ч. на:

13, 14 и 17 юли – Записване на приетите ученици на I етап на класиране или подаване на заявление за участие във II етап на класиране;

20, 21 и 24 юли – Записване на приетите ученици на II етап на класиране;

1 и 2 август – Записване на приетите ученици на III етап на класиране;

Комисията ще работи в зали 23 и 24 на втория етаж в новия корпус на НАГ с достъп до тях откъм спортната школа.

Необходими документи за записване:

1. Формуляри по образец  – попълват се на място;

2. Оригинал на Свидетелство за основно образование;

3. Само за професионалната паралелка – Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар.

Необходими документи за участие във второ класиране:

1. Заявление по образец – попълва се на място.

Повече за приема на ученици за учебната 2023-2024 година може да откриете тук!